Michaël Berglund Board Value

Ett professionellt styrelsearbete är avgörande för ett företags utveckling och framtid. Det gör att kraven på ledamöterna både förändras och ökar. Genom att styrelsen är rätt sammansatt, har god kunskap, är strategiskt inriktad och förstår affären stärks företagets konkurrenskraft och tillväxtpotential. Genom styrelseutbildning och styrelseutvärdering bidrar vi till framgångsrika hållbara företag. Läs mer om våra utbildningar nedan:

Professionellt Styrelsearbete – grundkurs för alla styrelseledamöter
NYHET! Stiftelser – Effektivt styrelsearbete – lär dig professionellt styrelsearbete i stiftelser
Professionell Företagsledning – för dig i en företagsledande position som vill ta tillvara på möjligheten att fördjupa eller förnya dina kunskaper
Ordförandekurs – för dig med gedigen styrelseerfarenhet och uppdrag som ordförande
M&A – styrelsens arbete med förvärv, företagsöverlåtelse och samgående
Utbildning för styrelsesekreterare – en hel dag för dig som är styrelsesekreterare och spindeln i nätet

Vill du ha mer information, skicka gärna en intresseanmälan här så kontaktar vi dig.

Efter avslutad kurs får du diplom och erbjuds medlemskap i Michaël Berglund Board Network, ett nätverk som bland annat öppnar dörren för exklusiva seminarier och event.