Arkiv: juni 2015

  • Styrelsearbetet är en dynamisk process, därför erbjuder vi en utvärderingsform som fångar upp de komplexa utmaningar och arbetssätt som styrelsen kontinuerligt ställs inför. Behövs extern hjälp? Styrkan ligger i vår mångåriga erfarenhet av intervjuer och personbedömningar inom området Executive Search. … Läs mer

  • Som alla verksamheter behöver även styrelsearbetet utvecklas. Styrelsens kunskaper, arbetssätt och ambition måste ligga i takt med tiden. Det är många frågor som måste beaktas , och det gäller inte bara de stora bolagen. De mest kraftfulla verktygen är Styrelseutbildning … Läs mer