Allbrightdagen 2014!

Michaël Berglund Executive Search bjöd tillsammans med AllBright och Golden Rules of Leadership in till AllBrightdagen 2014!

AllBrightdagen samlade de starkaste rösterna i debatten om svenska företagsledningar och styrelser. Dagen fokuserade på konkreta metoder för att öka företagens konkurrensförmåga genom diversifierade bolagsledningar. På scenen mötte vi tre expertpaneler med Maria Arnholm, Jeanette Bonnier, Sven Hagströmer, Anna Lithagen, Niclas Kjellström-Matseke, Sarah McPhee, Farid Nolen, Douglas Roos, Anna Ryott, Anna Serner, Karin Mattsson Weijber och Caroline af Ugglas.

Drygt 200 utvalda gäster från näringslivet med makt att förändra fanns i publiken och lyssnade, diskuterade och minglade.  Dagen präglades av inspirerande panel- och rundabordssamtal på Fotografiska tisdagen den 14 oktober. Tack för en lyckad dag!

http://allbright.se/allbrightdagen2014/