Är du en kompetent styrelseledamot?

FÖRETAGSSTRUKTUR april 2014

Kompetenta, pålästa och engagerade styrelseledamöter som är medvetna om sitt uppdrag och som följer en väl utarbetad plan för verksamheten är vad som utmärker en bra styrelse.

 r du en kompetent styrelseledamot

Lyssnande elever under en utbildningsdag.

 

Kontinuerlig uppdatering krävs

raoul företagsstrukturIntresset är genuint och Raoul Hasselgren är för närvarande aktiv i sex styrelser (tre ideella och tre kommersiella styrelser) vilket han tycker är precis lagom med tanke på det krävande arbetet.– Mitt patos är ideellt, jag vill dela med mig av min kunskap och 50 års erfarenhet så länge jag kan. Jag förkovrar mig hela tiden och läser alla tidningar som kommer ut i ämnet vilket gör att mina kurser alltid är uppdaterade. Det är viktigt att studera för att hänga med och kunskap tynger aldrig!Han understryker vikten av att hålla sig à jour som styrelseledamot. Även de mest erfarna styrelseledamöter, som tror att de behärskar allt, behöver uppdateras kontinuerligt om nya lagar och olika aspekter för att utvecklas. Regelverken blir fler och mer omfattande vilket ställer ytterligare krav på styrelsens kunskapsnivå.

– Fortbildning, eget ansvar, ökad kunskap och medvetenhet är något som måste genomsyra varje styrelse. Det är lätt att göra felsteg vilket kan få förödande juridiska konsekvenser.

Kraven ökar

För att lyckas med uppdraget behöver styrelsen en väl utarbetad strategisk plan.  Frågor som bör besvaras är var man befinner sig i nuläget, vart man är på väg och hur man ska ta sig dit. Valet av vd är också avgörande likväl som sammansättningen av själva styrelsen.

– Kraven på styrelsemedlemmar är höga idag, man måste vara kompetent och kunnig för att platsa.

Raoul Hasselgren får medhåll från samarbetspartnern Lisen Båge på en välrenommerad byrå där man bedriver kvalificerade utbildningar i professionellt styrelsearbete.

– På våra kurser som vi utarbetar tillsammans med Raoul Hasselgren erbjuder vi utbildning i professionellt styrelsearbete samt Ordförandekurs. Kurserna inkluderar professionella gästföreläsare, teori, case samt praktik och avslutas med provskrivning och diplomering. Vår spjutspets är att vi har ett utomordentligt bra nätverk som kommer deltagarna till gagn. Dessutom hjälper vi till med styrelseutvärderingar och styrelserekryteringar, då hjälper det att ha en gedigen styrelseutbildning i botten.

Engagemang grundläggande

Intresset för kurser inom företagsledning ökar och skräddarsydda kurser för olika bolag efterfrågas.

– Det går inte längre att bara ”sitta i en styrelse”, idag arbetar man i en styrelse och det kräver kunskap och engagemang, avslutar Raoul Hasselgren.

FAKTA

Styrelsens uppgift är att förvalta bolaget i bolagets och samtliga aktieägares intressen, fastställa verksamhetsplanen som oftast utarbetats av vd:n tillsammans med styrelsen, kontrollera organisationen och ekonomiska förvaltningen samt se till att bolagets intressenter får rätt information. Styrelsen ska fungera som ett team och ta hand om frågor av övergripande karaktär.

Undvik vanliga fallgropar

  • Juridiska felsteg – Styrelsens beslut måste vara i enlighet med lagar och förordningar och får inte strida mot lagstiftningen. Felaktiga beslut kan leda till styrelsens avgång och styrelsens medlemmar kan hållas individuellt ansvariga.
  • Betala skatt – Bolaget måst betala sin skatt, om inte kan skattemyndigheten kräva enskilda styrelseledamöter på pengar.
  • Bokföring – Om halva aktiekapitalet kan anses vara förbrukat måste styrelsen agera annars kan styrelseledamöter hållas ansvariga.
  • Etiska regler – Är viktiga och ska följas, var observant.
  • Var påläst – För att fatta beslut måste styrelsen ha ett ordentligt beslutsunderlag (ABL 8:21)