Michaël Berglund Executive Mentorship Program

Programmet vänder sig till drivna personer som vill utvecklas genom mentorskap och utvidga sitt professionella nätverk. Vem i din organisation vill du uppmärksamma och satsa på? Eller är du själv intresserad av att delta i programmet?

Skicka in din intresseanmälan och läs mer!

Executive Mentorship Program

Programmet är uppbyggt utifrån två delar; gemensamma och individuella träffar. De gemensamma träffarna belyser ledarskap och personlig utveckling och syftar till att ge inspiration till de individuella mentorträffarna. Tidigare deltagare är bl.a. VD:ar, linjechefer och specialister.

  • Intervju med legitimerad psykolog
  • Matchning med mentor
  • Programstart
  • 4 gemensamma träffar
  • 8 individuella träffar med din mentor
  • Gemensam avslutning
  • Medlemskap i nätverket Michaël Berglund Mentorship Network

Vem är din förebild?

Vi räknar inte med att du ska veta vem som kan bli din förebild men vi försöker att förstå vem du är och vilka frågeställningar som är mest aktuella för dig, för att kunna identifiera någon som kanske blir din förebild. Därför träffar du vår leg. psykolog innan programstarten för en intervju där ni diskuterar vem du är och vad du anser är viktiga erfarenheter för din mentor att ha. Utifrån samtalet finner vi en lämplig person som har de personlighetsdrag, erfarenheter och kompetenser som du värdesätter för att kunna stötta, utmana och inspirera dig på bästa sätt.

Ett lyckat mentorskap handlar om ett ömsesidigt utbyte, där båda parter delar med sig för att en givande relation ska kunna utvecklas.

_____________

Lina Sjöström
Programansvarig
Email lina.sjostrom@michaelberglund.se
Mobil +46 72 553 13 99