Nu öppnar vi anmälan till vårens utbildningar

Professionellt styrelsearbete

Nästa kurstillfälle startar den 23 september och är fördelad på två olika kurstillfällen (29-30januari samt 12-13 feb).

För mer information om kursen, klicka här

Aktivt styrelsearbete

Det nya namnet på kursen som gick för första gången i höstas 2014 med Kia Orback som kursledare går i vår 13-14 april.

Ordförandeutbildning

Vårens exklusiva ordförande utbildning hålls i Stockholm den 12-13 mars samt 26-27 mars.

För mer information om kursen, klicka här