Ny styrelsekurs med Kia Orback Pettersson

I höst lanserar vi en ny spännande styrelseutbildning tillsammans med Kia Orback Pettersson med fokus på värdeskapande i styrelsearbetet. Under kursen kommer Kia prata mycket om affärsstrategin med fokus på varumärke, HR- och kommunikationsstrategi och även ge en internationell utblick om vad kan vi lära av styrelsearbetet i andra länder. Kia kommer även beröra nya lagar och regler som styrelsen idag har att rätta sig till samt gruppdynamikens betydelse för att nå resultat i styrelserummet.

Kia har lång erfarenhet av styrelsearbete och en mycket duktig föreläsare. Kia har lovat intressanta diskussioner, högt tempo och flera duktiga gästföreläsare.

Den nya kursen har premiär nu i höst 10-11 november och kallas

Högre kurs i Professionellt Styrelsearbete”. För att läsa mera klicka här.