Nyhet- Styrelsens digitala utmaningar och möjligheter

En heldagskurs med fokus på Digital Transformation. Digitalisering påverkar bolagets alla delar. Styrelsen måste förstå de dramatiska förändringar som sker i kölvattnet av digitaliseringen. Hur påverkas branschen och vad innebär det för bolaget? 

Under en hel dag ger vi utrymme för att öka kunskaperna inom digitaliseringen för styrelsen. Tillsammans med DigJourney har vi tagit fram ett program som fyller dagen.

Ur programmet:

  • Vad är digitalisering och varför är det viktigt?
  • Hur hänger digitaliseringen ihop med andra trender som driver utvecklingen framåt?
  • Hur påverkar dessa trender människor, företag och samhället i stort?
  • Vad är en styrelses ansvar i all förändring?
  • Vilka möjligheter bör en styrelse fokusera på?
  • Hur kan en styrelse agera med ägarna och den operativa ledningen?
  • Den Digitala Mognadsmatrisen, ett metodiskt sätt att ta sig an framtiden.

Under dagen deltar också ledamöter från styrelser som genomfört stora transformationer.

Kursledare är Michael Johansson, Johan Forsberg och Joakim Jansson, alla från DigJourney och medförfattare till boken Att leda Digital Transformation

Kursdag: 1 december 2016
Pris: 10 800 SEK inklusive kursmaterial, lunch och middag.

Kursdagen avslutas med gemensam middag.

Samtliga deltagare blir efter genomgången kurs automatiskt medlemmar i MBBN – Michael Berglund Board Network.

OBS – begränsat antal platser. För anmälan: enklast via www.mbbv.se eller kontakta lottie.sjovall@michaelberglund.se, tel: 070-555 81 09

Varmt välkomna!