Styrelserekrytering

Vi har stor erfarenhet av styrelserekryteringar inom Sverige och internationellt via våra samarbetspartners inom IIC Executive Search Worldwide. Vår erfarenhet omfattar bolag av olika storlek från olika branscher och med skilda ägandeformer, såväl noterade som private equity- och familjeägda. Vår kunskap grundas på egna erfarenheter av styrelsearbete kombinerat med insikter från genomförda styrelseutvärderingar. Vi är väl förtrogna med vad som krävs för att bedriva ett framgångsrikt styrelsearbete; de krav på specifika kompetenser och erfarenheter som finns samt vikten av styrelsens sammansättning.

Att tillsätta rätt styrelseledamöter är viktigt för att maximera värdet av styrelsens arbete. Allt annat lika går ett företag mycket bättre med en styrelse som är sammansatt av en grupp ledamöter som kan matcha VD och ledningsgrupp kompetensmässigt. Genom att använda executive search i styrelserekryteringen säkerställer ni att de som väljs in i styrelsen har relevanta erfarenheter, kan grunderna för styrelsearbete och är motiverade att göra en insats för bolagets utveckling.

Processen som används vid styrelserekrytering liknar i allt väsentligt den vi använder vid en VD rekrytering, även om vissa av stegen är något förenklade. De fyra stegen, analys, sökning, urval och kontroll genomförs och dokumenteras av ett konsultteam sammansatt för att säkerställa en lyckad rekrytering.