Styrelseutvärdering – Styrelsens hälsokontroll

Styrelsearbetet är en dynamisk process, därför erbjuder vi en utvärderingsform som fångar upp de komplexa utmaningar och arbetssätt som styrelsen kontinuerligt ställs inför.

Behövs extern hjälp?

Styrkan ligger i vår mångåriga erfarenhet av intervjuer och personbedömningar inom området Executive Search. Vi har personliga erfarenheter från styrelser och ledningsgrupper och dessutom tolv års erfarenhet av utvärderingar i noterade, private equity, ägarledda och familjeägda bolag.

Dialog och bollplank

Individuella intervjuer gör skillnad. I jämförelse med enkätfrågor har de flera fördelar. Styrelseledamöterna upplever t ex ofta den personliga dialogen som mer positiv och mindre arbetskrävande än ett skriftligt frågebatteri. De personliga intervjuerna ger inte bara en tydlig bild av hur styrelsens arbete fungerar. Intervju och dialogformen leder även till en mängd förbättringsförslag som inte kommer fram med en enkätutvärdering. Det leder alltid till ett stort antal förbättringsförslag – ibland väsentliga sådana. Vi fångar upp styrelsens egna idéer och förslag samt identifierar konkreta utvecklingsområden. Läs mer.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Marie-Louise Kjellström, Chef Michaël Berglund Board Value, 0701-098190
marie-louise.kjellstrom@mbbv.se

Maria Mellander, Kursansvarig Michaël Berglund Board Value, 070-1900 706
maria.mellander@mbbv.se