Styrelseutveckling – eller avveckling?

Som alla verksamheter behöver även styrelsearbetet utvecklas. Styrelsens kunskaper, arbetssätt och ambition måste ligga i takt med tiden. Det är många frågor som måste beaktas , och det gäller inte bara de stora bolagen. De mest kraftfulla verktygen är Styrelseutbildning och Styrelseutvärdering. Utbildningen bygger ett kompetent, sunt och långsiktigt utvecklingsarbete – och utvärderingen är styrelsens hälsokontroll.

Vem behöver styrelseutbildning?

Ett professionellt styrelsearbete är avgörande för ett företags utveckling och framtid. Det gör att kraven på ledamöterna både förändras och ökar. Genom att styrelsen är rätt sammansatt, har god kunskap, är strategiskt inriktad och förstår affären stärks företagets konkurrenskraft och tillväxtpotential. Alla som arbetar i en styrelse, som rapporterar till en styrelse eller är ägare har direkt glädje av att gå en styrelseutbildning.

Inspirerande gästföreläsare och diskussioner

Vi erbjuder tre styrelseutbildningar med olika inriktning. Samtliga bygger på en väl avvägd blandning fakta och praktikfall, inspirerande gästföreläsare och givande diskussioner. Du möter kollegor som står inför samma frågeställningar som du själv och får möjlighet att stämma av dina funderingar med erfarna kursledare och gästföreläsare. Efter avslutad grundkurs får du diplom och erbjuds medlemskap i Michaël Berglund Board Network, ett nätverk som bland annat öppnar dörren till exklusiva seminarier och event.