Våra styrelseutbildningar

Ett professionellt styrelsearbete är avgörande för ett företags utveckling och framtid. Det gör att kraven på ledamöterna både förändras och ökar. Genom att styrelsen är rätt sammansatt, har god kunskap, är strategiskt inriktad och förstår affären stärks företagets konkurrenskraft och tillväxtpotential.

Teori och praktik. Michaël Berglund Board Value har flera styrelseutbildningar med olika inriktning som bygger på en väl avvägd blandning fakta och praktikfall, inspirerande gästföreläsare och givande diskussioner. Du möter kollegor som står inför samma frågeställningar som du själv och får möjlighet att stämma av dina funderingar med erfarna kursledare och gästföreläsare.

Inspiration och diskussion. Kursledare och gästföreläsarna delar dessutom med sig av sina erfarenheter och banar väg för fördjupade diskussioner. Tidigare kursdeltagare har exempelvis fått möta Arne Karlsson, Kerstin Hessius, Meg Tivéus, Erik Strand med flera.

Diplom och Nätverk. Efter avslutad kurs får du diplom och erbjuds medlemskap i Michaël Berglund Board Network, ett nätverk som bland annat öppnar dörren för exklusiva seminarier och event.

Läs mer om våra kurser i menyn till vänster.

”Kursen var, utan konkurrens, den bästa kurs jag någonsin gått,
och som jag ständigt rekommenderar till andra!”