NY KURS! Ekonomi för dig i företagsledningen

Den här utbildningen på en-plus-en-dag vänder sig till dig som sitter i en ledningsgrupp och inte är ekonom. Programmet hjälper dig att bli mer komfortabel när ekonomiska resonemang förs i ledningsgruppen. Du får verktyg som kan göra din röst hörd och dina argument rättvisa. Därigenom hjälper vi även ledningsgruppen att bättre utnyttja all sin kompetens.

Genom hela programmet arbetar vi med deltagarnas företag. De båda kursdagarna omges av kortare förberedelse – och förankringsuppgifter som har deltagarens företag i fokus.

Dag 1

 • Hur bedöms ekonomiskt värdeskapande?
 • Hur kan vi skapa mer ekonomiskt värde i projekt?
 • Hur kan våra investeringar skapa mer ekonomiskt värde?
 • Hur hänger de ekonomiska rapporterna samman: kassaflödesanalys, resultat- och balansräkning?
 • Hur slår olika beslut och händelser i omvärlden på de ekonomiska rapporterna?

Dag 2

 • Vilka strategiska frågor väcks när vi tittar på våra konkurrenters resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser?
 • Vilka finansiella buffertar behöver vår verksamhet för att balansera de affärsmässiga riskerna?
 • Vilken lönsamhet måste vi ha för att finansiera tillväxten?
 • Vilka åtgärder är viktigast för att förbättra lönsamheten i vår verksamhet?
 • Vilka åtgärder är viktigast för att förbättra kassaflödet i vår verksamhet?
 • Vilka KPIer ska vi styra vår verksamhet med?

Uppföljande webinar

 • Erfarenhetsutbyte: Vilka effekter har programmet haft på deltagarna och deras bidrag till sina ledningsgrupper?

Kursledare:
Magnus Bild medgrundare av Bild & Runsten AB. Magnus har under mer än 25 års tid planerat och genomfört finansiella utbildningar från ägarnivå och vidare ner i verksamheten i ett stort antal skandinaviska företag. Han har tilldelats flera pedagogiska priser från 1995 fram till 2017, i Sverige och utomlands. Magnus är också adjungerad professor i finansiell kommunikation vid Handelshögskolan i Stockholm.

 

Datum: 19 februari + 19 mars 2019
Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Kursavgift: 24 800 kr ex moms. I priset ingår kursdokumentation och lunch.

För mer informBoka din kurs häration och frågor om kursen vänligen kontakta Majken Tammisto

 

Telefon
070-780 22 78