Ordförandekurs

En kurs specialinriktad till dig som är styrelseordförande, eller som står i begrepp att ta på dig ett ordförandeuppdrag i ett aktiebolag. Under några intensiva dagar varvas teori och praktik, fakta och inspiration. Du får träffa kurskollegor som står inför samma frågeställningar som du och en möjlighet att stämma av dina funderingar och utmaningar med vår mycket erfarna kursledare samt inbjudna gästföreläsare. Denna utbildning har sedan några år tillbaka drivits framgångsrikt i Michaël Berglund Board Values regi i centrala Stockholm och har varit mycket uppskattad.

Kursledare: Katarina G Bonde. Katarina är en mycket rutinerad styrelseledamot med uppdrag i bl a Mycronic AB och Nordax Bank AB samt styrelseordförande i Opus Group AB, Imint AB och Propellerhead Software AB. Katarina har också varit VD för ett antal IT-företag i Sverige och USA. Hon har även under 4 år varit ledamot av Rådet för försäljning av statliga bolag.

Ur programmet:

 • Ordförande – ledare men inte chef
 • Bolagets roll i samhället
 • Styrelsens organisation och arbetsplanering
 • Ordförande och Ägarna
 • Strategi
 • Ordförande och VD
 • Kommunikation och bolagsrapporter
 • Ordförande och revisionen
 • M&A, Försäljning och förvärv
 • Hållbart företagande
 • Digitalisering – har styrelsen med det att göra?

Utbildningen bedrivs i en liten grupp med max 8-10 deltagare som alla har god erfarenhet av styrelsearbete och i många fall även i rollen som styrelseordförande. Genom att begränsa antalet deltagare har vi möjlighet att verkligen ge samtliga kursdeltagare det utrymme de önskar avseende frågeställningar och erfarenhetsutbyte såväl sinsemellan som med kursledaren och våra gästföreläsare som tidigare varit bl a Erik Strand, Karin Forseke, Arne Karlsson, Ingrid Bonde m fl.

Boka din kurs här___________________________________________________________________________

Kommande kurstillfällen i Stockholm – 2 x 2 dagar

 • 8-9 februari samt 14-15 februari 2018 (fullbokad)
 • 10-11 april samt 16-17 april 2018

Kursavgift: 58.500 kr exkl moms. I priset ingår kursmaterial, lunch och middagar.

Plats: Centralt, Stockholm

Obs! För att deltagarna skall få maximalt utbyte av kursen krävs att gruppen har erfarenheter att dela med sig av till varandra. Vi förbehåller oss därför rätten att sätta samman gruppen och vill att du har tidigare styrelseerfarenhet.

För mer information och frågor vänligen kontakta Lottie Sjövall

Telefon
070 555 81 09

”Tack för en fantastisk kurs. De personliga dialogerna gjorde att vi deltagare fick stort utrymme att prata om våra olika styrelsefrågor på ett öppet och avväpnat sätt. ” 

”Efter kursen känner jag ökat självförtroende i styrelserummet”.