Stiftelser – effektivt styrelsearbete

Allt större krav ställs på styrelseledamöter i både stiftelser och aktiebolag. Som ledamot är det mycket viktigt att ha en professionell syn på sitt uppdrag och ha kunskap om arbetssätt, fokusområden och regelverk som skapar effektiva styrelser.

Vi har skräddarsytt en utbildning för ledamöter i stiftelser – en utbildning som ger en heltäckande bild av vad som krävs av en styrelseledamot i en stiftelse och dess ansvar, hur arbetet i styrelsen bör utformas och de juridiska aspekter som måste beaktas.

Gästföreläsare: Lars Heikensten, vd och ledamot Nobelstiftelsen. Lars har en bred erfarenhet av ledarskap i olika organisationer. Han har bl.a. varit chef för ekonomiska avdelningen i finansdepartementet, chefekonom på Handelsbanken , riksbankschef och med i ledningen för EU:s motsvarighet till Riksrevisonen. Han är sedan 2011 chef för Nobelstiftelsen och även ledamot i styrelsen för Nobelstiftelsen. Lars är även ordförande i Stiftelsen Nobel Center och ordförande i Trygg-Stiftelsen.

Kursen vänder sig i första hand till dig som är styrelseledamot eller styrelseordförande i en stiftelse, men även till dig som aspirerar till en styrelseplats i en stiftelse.

Under kursen behandlas bland annat följande:

 • Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter
 • Krav på styrelsens ledamöter
 • Omvärld och intressenter
 • Mötesteknik
 • Arbetsordning, arbetsåret och förberedelser
 • Styrelsesekreterarens roll
 • Styrelseordförandes roll
 • Juridik för stiftelser
 • Myndighetstillsyn
 • GDPR mm
 • Kapitalförvaltning och placeringspolicy

KURSLEDNING:

 

Marcus Lundgren, Jurist Handelsbanken Stiftelsetjänster och Marie-Louise Kjellström, Partner och Affärsområdeschef för på Michaël Berglund Styrelsetjänster samt föreläsare kapitalförvaltning och placeringspolicy: Hanna Norström, Ställföreträdande chef Handelsbanken Private Banking Stockholm. Medverkar gör också Raoul Hasselgren som har lång erfarenhet av styrelsearbete.

Datum: Datum för 2019 ej fastställt. Vi återkommer inom kort med det.
Lokal: Södergarns kursgård på Lidingö. Se gärna www.sodergarn.se
Under dagen serveras kaffe på förmiddag och eftermiddag, samt lunch.
Pris: 8 500 kr ex moms

Efter genomgången kurs erbjuds du automatiskt medlemskap i Michaël Berglund Board Network – ett nätverk med fokus på styrelsefrågor genom kostnadsfria seminarier 4-5 gånger per år.

För mer informBoka din kurs häration och frågor om kursen vänligen kontakta Marie-Louise Kjellström

 

Telefon
070-109 81 90