Digitalisering – Styrelsens möjligheter och utmaningar

Digitalisering påverkar bolagets alla delar. Styrelsen måste förstå de dramatiska förändringar som sker i kölvattnet av digitaliseringen. Hur påverkas branschen och vad innebär det för bolaget? Under en hel dag ger vi tillsammans med DigJourney utrymme för att öka och fördjupa kunskaperna inom digitaliseringen för styrelsen.

Ur programmet:

  • Vad är Digitalisering och varför är det viktigt?
  • Hur hänger Digitaliseringen ihop med andra trender som driver utvecklingen framåt?
  • Hur påverkar dessa trender människor, företag och samhället i stort?
  • Vad är en styrelses ansvar i all förändring?
  • Vilka möjligheter bör en styrelse fokusera på?
  • Hur kan en styrelse agera med ägarna och den operativa ledningen?
  • Den Digitala Mognadsmatrisen, ett metodiskt sätt att ta sig an framtiden.

Kursledare: Michael Johansson och Joakim Jansson, DigJourney

Datum: 25 april 2018 (OBS nytt datum)
Plats: Centrala Stockholm
Kursavgift:  9 700 kr exkl moms, i priset ingår kursmaterial, lunch och förtäring

För mer informBoka din kurs häration och frågor om kursen vänligen kontakta Majken Tammisto

 

Telefon
070-780 22 78