Utbildning för Styrelsesekreterare

Det här är en heldagskurs för dig som är styrelsesekreterare men inte har någon juridisk bakgrund. Ur kursinnehållet:

Inledning
• Lagar och regelverk
• Aktiebolagets egenskaper
• Svensk kod för bolagsstyrning

Bolagsorgan och bolagsstyrning
• Bolagsstämma
• Ägardirektiv
• Bolagets ledning (Styrelse och verkställande direktör)
• Jäv, tystnadsplikt, kompetensöverskridande

Protokoll och protokollförare
• Om protokollet
• Vem gör vad
• Justering och godkännande
• Några praktiska frågor
Case-studie

Kursledare:
Carl Svernlöv,
advokat på Baker & McKenzie och adj.professor i associationsrätt vid Uppsala Universitet. Han har skrivit 12 böcker, inklusive den ledande kommentaren till Svensk kod för bolagsstyrning. Carl har själv mångårig erfarenhet från styrelsearbete, framför allt i ekonomiska föreningar men även som styrelsesekreterare i aktiebolag.

 

Nästa kurstillfälle: 12 februari 2019
Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Pris: 10 700 kr exklusive moms (i priset ingår kursmaterial, lunch och förtäring)

För mer informBoka din kurs häration och frågor om kursen vänligen kontakta Majken Tammisto

 

Telefon
070-780 22 78