Utbildning för Styrelsesekreterare (Sveriges Bolagsjurister)

Michaël Berglund AB, Board Value är glada över att ha ingått ett strategiskt samarbete med Sveriges Bolagsjurister. Genom detta samarbete arrangerar vi en utbildning för styrelsesekreterare. Styrelsesekreterarposten ingår ofta, och borde ingå, i en bolagsjurists arbetsbeskrivning. Kursledare är bl a. Carl Svernlöv (Baker & McKenzie), Lisa Lagerwall (SWECO AB), Charlotta Grähs (Trelleborg AB) och Svante Forsberg (Deloitte). På tidigare kurser har bl a Meg Tivéus, Dag Klackenberg och Michaël Berglund gästföreläst på kursen.

Kursen vänder sig till alla föreningens medlemmar oaktat om de redan är styrelsesekreterare eller inte. Kursen är en heldagskurs.

Vi är fast förvissade om att denna utbildning kommer utveckla bolagsjuristrollen och bidra till medlemmarnas ökade attraktivitet inför framtida styrelseposter.

Nästa kurstillfälle: Datum för 2018 ej fastställt.

Plats Centrala Stockholm

Frågor: Kontakta Lottie Sjövall, lottie.sjovall@michaelberglund.se eller 070-555 81 09

Observera: Kursen ges endast för Sveriges Bolagsjuristers medlemmar. Bolagsjurister som önskar bli medlemmar i föreningen är välkomna att registrera sig på sverigesbolagsjurister.se

Intresseanmälan till Utbildning för Styrelsesekreterare, juni 2018