Varmt tack till Hans Dalborg!

Igår hade vi glädjen att få höra Hans Dalborg tala på vårt första seminarie denna höst om sina ”Reflektioner kring ett effektivt styrelsearbete”. Hans berättade om sina många erfarenheter ”hur en styrelseledamot ska agera?”; vikten att vara påläst, hålla tiden, ordförandens roll och vikten att få alla att komma till tals och att rangordna relevanta frågor på styrelsemötet. Hans Dalborg har en stor erfarenhetsbank att ösa ur och delade med oss ett urval av sina reflektioner och det gav upphov inspiration, tankar och idéer.

Stort tack till alla som kom och till Hans Dalborg som gjorde ett lysande framträdande!